top of page

Tarot evolutiu

El tarot evolutiu és una manera d'interpretar les cartes del tarot que se centra en el creixement personal, la introspecció i el desenvolupament espiritual de l'individu. A diferència d'altres formes de lectura de tarot que es poden enfocar en prediccions o esdeveniments externs, el tarot evolutiu s'enfoca en el viatge interior del consultant i en com els ensenyaments simbòlics de les cartes el poden ajudar a comprendre's millor a si mateix ia la seva vida.

Algunes característiques del tarot evolutiu inclouen:

  1. Enfocament en el creixement personal: El tarot evolutiu utilitza les cartes com a eines per explorar aspectes interns del consultant, com les emocions, els desitjos, les pors i les creences, amb l'objectiu de fomentar el creixement personal i l'autoconsciència.

  2. Treball simbòlic: En lloc d'interpretar les cartes de forma literal, el tarot evolutiu se centra en el simbolisme de les imatges i els arquetips representats a les cartes. S'encoratja el consultant a reflexionar sobre com aquestes imatges ressonen amb la seva pròpia vida i experiències.

  3. Preguntes poderoses: Durant una lectura de tarot evolutiu, el lector pot fer preguntes poderoses que convidin el consultant a reflexionar sobre la situació actual, els desafiaments i les oportunitats de creixement.

  4. Empoderament: El tarot evolutiu busca empoderar el consultant en proporcionar eines i perspectives que l'ajudin a prendre decisions conscients i alineades amb el seu veritable ésser.

  5. Enfocament en el present i el futur: Si bé el tarot evolutiu pot proporcionar idees sobre el passat i el futur, el seu principal enfocament és al present i en com el consultant pot aprofitar el seu potencial per crear el futur que desitja.

En resum, el tarot evolutiu és una manera de fer servir el tarot com una eina per a l'autoconeixement, la reflexió i el creixement personal. És una pràctica que pot ser profundament transformadora per a aquells que busquen explorar el seu camí espiritual i millorar-ne la qualitat de vida.

bottom of page